GDPR_banner

GDPR (General Data Protection Regulation)


Vi har alltid- och kommer alltid att värna om hanteringen av våra kunders personuppgifter, därför vill vi informera er om den nya dataskyddsförordningen – GDPR – som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

Pointd AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av dessa avtal. Behandling sker också i visst marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för aktiebolag generellt såsom bokföringsregler. Pointd AB behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål.

Behandlas dina personuppgifter av Pointd AB har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad.

GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter. Mer information om Pointd AB:s behandling av personuppgifter samt dokumentation gällande policy för personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal, personuppgiftsunderbiträdesavtal m.m. kan fås genom att maila info@pointd.se