Smart återvinning

När vi får förtroendet att ta hand om återvinningen på ert kontor utgår vi ifrån just ert företags behov. Vi börjar med att besöka kontoret för att se och lyssna. Ska vi hämta ofta eller sällan och vilka typer av avfall ska återvinnas? Därefter lägger vi upp en plan för återvinningen och placerar överenskomna återvinningskärl på kontoret.

Vi har möjlighet att återvinna följande avfall:

returpantsekretesspappersekretesselektronikfargatglaselektronikplastbranbartglodlamportonerswellpappofargatglasbatterierljusrorpallarmetallpapper

 

Löpande avtal med schemalagd hämtning ger alltid bästa pris. Vi tror på att du som kund vill veta vad du betalar för och tillämpar inga dolda avgifter som t. ex. sorterings- eller framkörningsavgift.

Varför välja Smart återvinning?

✓ Inga dolda avgifter
✓ Ingen hyra av kärl
✓ Alla nödvändiga tillstånd
✓ Hög kundservice
✓ Fossilfria transporter